Meranie fyzickej záťaže

Podľa § 38 predmetného zákona je zamestnávateľ povinný v rámci ochrany zdravia pred fyzickou záťažou zabezpečiť pre zamestnancov posúdenie fyzickej záťaži pri práci.

 

Meranie fyzickej záťaže vykonáva špecializovaný zamestnanec spoločnosti TeamPrevent Santé s.r.o.. Pre možnosť objektívneho posúdenia vykonávame merania u minimálne dvoch zapracovaných zamestnancov na jednej pracovnej pozícii. Meranie srdcovej frekvencie pre výpočet energetického výdaja prebieha kontinuálnym zaznamenávaním pulzovej aktivity prostredníctvom meracích prístrojov "Polar" a meranie lokálneho svalového zaťaženia pomocou meracích prístrojov "EMG Holter". Rozsah merania vždy závisí od charakteru konkrétnej pracovnej činnosti.

 

Na základe získaných údajov vieme interpretovať výsledky aj s návrhom opatrení na elimináciu zvýšených fyzických nárokov osôb počas pracovnej činnosti.

 

Súčasťou hodnotenia fyzickej záťaže je aj:

  • Hodnotenie pracovných polôh a frekvencie vykonávaných pracovných pohybov, ktoré vykonávame ako biomechanickú analýzu
  • Časová snímka práce
  • Hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami
  • Identifikácia nebezpečenstva
  • Podrobný popis pracovných činností
  • Charakteristika rizika s návrhom kategorizácie prác a fotodokumentácia.

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail