Meranie pomocou prístroja Polar

Dôležitou metodikou merania fyzickej záťaže TeamPrevent Santé je meranie pomocou prístroja „Polar“. Meranie je určené na kontinuálne sledovanie fyziologických ukazovateľov fyzickej záťaže zamestnancov počas pracovnej zmeny a následným vyhodnotením nasnímaných údajov. Programové vybavenie umožňuje vyhodnotiť fyziologické dáta ako krivku srdcovej frekvencie, ako výsledky energetického výdaja, a ako priemerné a maximálne hodnoty srdcovej frekvencie.

 

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail