Pracovná zdravotná služba (PZS)

Spoločnosť TeamPrevent Santé s.r.o. je na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPPL- 5000/2006-Oj zo dňa 8. 8. 2006 oprávnená poskytovať pracovnú zdravotnú službu (PZS) v plnom rozsahu. Spoločnosť TeamPrevent Santé s.r.o. je prvou licencovanou spoločnosťou na Slovensku.

 

Pracovnú zdravotnú službu zabezpečujeme prostredníctvom jedinečného systému, ktorý sa počas viac ako 10 - tich rokov našej existencie neustále vyvíja. Pri zabezpečovaní PZS sa opierame o 4 Základné piliere, prostredníctvom ktorých zabezpečujeme pre klienta Komplexný systém pracovnej zdravotnej služby.

V rámci dohľadu nad pracovnými podmienkami a poradenstva odborní pracovníci PZS vykonávajú dohľad nad pracovným prostredím s prihliadnutím na jeho individuálne špecifiká a potreby.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci nadväzujú na činnosť Dohľadu nad pracovnými podmienkami a poradenstva. Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci poskytujeme prostredníctvom vlastného medicínskeho centra v Bratislave, ambulancie pracovného lekára v Nitre, Žiline, v Liptovskom Mikuláši a zmluvnej siete lekárov a zdravotníckych zariadení v rámci celej Slovenskej republiky . Organizáciu lekárskych prehliadok zabezpečujeme prostredníctvom vlastného Call Centra a informačného systému WORK – FLOW, ktorý prostredníctvom aplikácie Firemná zóna sprístupňujeme všetkým klientom.

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail