Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Medicínske centrum Bratislava, ambulancie Žilina, Nitra a Liptovský Mikuláš

Medicínske centrum TeamPrevent Santé v Bratislave sa nachádza na prízemí v budove Ružinovskej polikliniky. Ambulancia pracovného lekárstva v Žiline sa nachádza v Dome odborov v blízkosti nákupného centra Aupark, Ambulancia pracovného lekárstva v Nitre sa na nachádza na ulici Sládkovičova 11 a ambulancia pracovného lekárstva v Liptovskom Mikuláši sa nachádza v polyfunkčnom dome SAFIR na Garbiarskej ulici.

 

V medicínskom centre TeamPrevent Santé sa nachádzajú 3 ambulancie pracovného, resp. všeobecného lekára. V rámci medicínskeho centra a v ambulanciách pracovného lekárstva v Žiline, Nitre a v Liptovskom Mikuláši zabezpečujeme okrem štandardných prehliadok aj rozšírené vyšetrenia ako sú: EKG vyšetrenie, laboratórne odbery, spirometria, audiometria a očné vyšetrenie pomocou špecializovaného prístroja VISIOLITE. Ďalšie odborné vyšetrenia zabezpečujeme prostredníctvom odborných ambulancií v Ružinovskej poliklinike. Organizáciu jednotlivých vyšetrení zabezpečuje recepcia medicínskeho centra. Klienti sú na lekárske prehliadky objednávaní na presne stanovený termín.

 

Zmluvná sieť lekárov a zdravotníckych zariadení

Základným oporným kameňom zmluvnej siete TeamPrevent Santé sú dobré vzťahy a seriózny prístup k našim zmluvným lekárom. Cez tieto dobré vzťahy aj takto nepriamo pristupujeme k našim klientom a snažíme sa o ich maximálnu spokojnosť. Zmluvnú sieť neustále rozširujeme a to nielen z územného hľadiska, ale aj z hľadiska množstva a kvality nami poskytovaných odborností. 

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

e-mail