Preventívna prehliadka

Rozsah preventívnej prehliadky

Všeobecný lekár pre dospelých

 • Základné vyšetrenie u Všeobecného/Pracovného lekára
 • Anamnéza - (Osobná, pracovná, cielená (súvisiaca s pracovným zaradením))
 • Fyzikálne vyšetrenie - (Je to vyšetrenie pri ktorom sa posudzuje vedomie a psychický stav pacienta, jeho výška, váha, výživa, charakter postavy, poloha, schopnosť pohybu a chôdze, reč. Súčasťou fyzikálneho vyšetrenia je aj vyšetrenie kože. Časovo sa prekrýva s odoberaním anamnézy).
 • Orientačné očné vyšetrenie (visus, farbocit)
 • Meranie krvného tlaku
 • Vyšetrenie moču

 

Laboratórne vyšetrenie

 • Krvný obraz
 • Sedimentácia erytrocytov
 • Pečeňové testy – ALT, GMT
 • Kreatinín
 • Glykémia
 • Cholesterol
 • Onkomarker CEA – Všeobecný
 • Onkomarker PSA, CA125 (podľa pohlavia).

 

Elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) + popis

 • Vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie srdcovo - cievnych ochorení.

 

HEMOTEST - Test na okultné krvácanie v stolici

 • HEMOTEST je skríningový test na okultné krvácanie v stolici. Každému klientovi sa zašle test poštou na domácu adresu, resp. sa mu iným spôsobom doručí. Test sa skladá z 3 testovacích platničiek na 3 dni a z 12 špachtlí. Po vykonaní testu ho klient zašle na adresu TeamPrevent Santé, kde ho následne vyhodnotíme. Každému klientovi bude poštou zaslaný výsledok testu.

 

Otorinolaringológ (ORL lekár)

 • Komplexné ORL vyšetrenie. Vyšetrenie pozostáva z vyšetrenia nosa, hltana, hrtana, uší, krku pomocou nosových a ušných zrkadiel. Súčasťou vyšetrenie je aj nepriama laryngoskopia;

 

Audiometrické vyšetrenie

 • Audiometrické vyšetrenie je funkčné vyšetrenie sluchu, pomocou ktorého sa testuje citlivosť sluchu na jednotlivé tóny.

 

Vyšetrenie vestibulárneho aparátu

 • Vyšetrenie zamerané na včasné odhalenie periférnych vestibulárnych porúch.

 

Oftalmológ (Očný lekár)

 • Komplexné oftalmologické vyšetrenie
 • Vyšetrenie zrakovej ostrosti
 • Vyšetrenie Farbocitu
 • Vyšetrenie priestorového videnia
 • Vyšetrenie predného segmentu oka
 • Meranie očného tlaku

 

Perimetrické vyšetrenie

 • Vyšetrenie rozsahu a kvality zorného poľa (periférneho videnia).

 

DOPLNKOVÉ VYŠETRENIE - SPIROMETRIA

 • Spirometria je vyšetrenie pri ktorom sa zisťuje funkcia pľúc. Vyšetrenie sa vykonáva pomocou Spirometra. Tento prístroj zaznamenáva dýchanie klienta. Výsledkom je graf ukazujúci objem vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu v závislosti na čase.

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

e-mail