Preventívny program pre dospelých

Preventívny program pre dospelých (ďalej len „Preventívny program“) je zameraný hlavne na včasné odhalenie rizík spojených s výskytom civilizačných ochorení. Klienti absolvujú preventívny program (ďalej len „prehliadka“) po telefonickom dohovore s Call Centrom TeamPrevent Santé podľa požiadavky klienta. Prehliadka z časového hľadiska trvá 3-4 hodiny. Po absolvovaní prehliadky klient obdrží poštou do 14 dní lekársku správu. Následne si telefonicky dohovorí termín ďalšej návštevy u lekára, ak je to potrebné vzhľadom na zdravotný stav klienta. Pri zistení zdravotných problémov spoločnosť TeamPrevent Santé zabezpečí pre klienta ich riešenie, ak o to klient požiada. Akútne zdravotné problémy odhalené pri prehliadke sa riešia bezodkladne. Lekár pri zistení zdravotných problémov zabezpečí ich okamžité riešenie.

 

„Preventívny program pre dospelých“ sa vykonáva v Bratislave v Onkologickom ústave sv. Alžbety a v Košiciach v Nemocnici Šaca. 

 

Klient má na výber z dvoch programov, „Preventívny program pre dospelých“ a „Preventívny program pre dospelých PLUS“.

 

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail