Základný rozsah preventívneho programu Bratislava

 

Anamnéza

 • Údaje o minulom i súčasnom zdravotnom stave, prekonaných operáciách, úrazoch, zdravotnom stave príbuzných, cielené otázky zamerané na dedičné a onkologické ochorenia.

 

Antropometrické vyšetrenie

 • Výška, hmotnosť, výpočet Body Mass Indexu (depistáž ochorení súvisiacich s obezitou) a posúdenie stavu výživy.

 

Interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, meranie krvného tlaku a pulzu.

 

Elektrokardio­grafické vyšetrenie (EKG) + popis 

 • Vyšetrenie na vyhľadávanie srdcovo – cievnych ochorení. 

 

Laboratórne vyšetrenia 

 • Krvný rozbor: sedimentácia erytrocytov, kompletný krvný obraz, glykémia, cholesterol, triglyceridy, peňeňové a pankreatické enzýmy (BILT, ALT, AST, ALP, GMT), mineralogram (Na, CA, K,P).
 • Onkomarkery: u žien onkomarker Ca 125 a CEA od 45 rokov, u mužov onkomarker CEA a od 45 rokov onkomarker PSA.
 • Vyšetrenie moču chemicky

 

Sonografické vyšetrenie

 • Sonografické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej – pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina. Sonografické vyšetrenie obličiek, močového mechúra a abdominálnych lymfatických uzlín. Sonografické vyšetrenie prostaty, ak preventívny program absolvuje muž nad 50 rokov.

 

Dermatologické vyšetrenie 

 • Vyšetrenie je zamerané na onkologické ochorenia kože (mimoriadne zhubné nádory).

 

Urologické vyšetrenie 

 • Vyšetrenie pre mužov pozostávajúce z anamnézy, klinického vyšetrenia, vyšetrenia moču chemicky, močového sedimentu mikroskopicky, vyšetrenia močových a pohlavných orgánov a palpačného vyšetrenia prostaty s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu.

 

Gynekologické vyšetrenie 

 • komplexné gynekologické vyšetrenie s odobratím onkocytologického steru a palpačné vyšetrenie prsníkov a podpazušia

 

Sonografické, alebo mamografické vyšetrenie prsníkov

 • U žien do 40 rokov sonografické vyšetrenie. Kde vyplynie z anamnézy alebo klinického vyšetrenia indikácia, bude doplnené aj mamografické vyšetrenie.
 • U žien nad 40 rokov mamografické vyšetrenie prsníkov. Kde indikácia vyplynie z mamografického vyšetrenie, bude doplnené aj sonografické vyšetrenie.

 

ORL/nosno-ušno-krčné/ vyšetrenie 

 • Vyšetrenie odhaľujúce nedoslýchavosť, skryté zápaly a včasné nádory dutiny ústnej, jazyka, nosohltanu a hlasiviek. 

 

Komplexné vyšetrenie zrakového aparátu 

 • Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, očného pozadia,farbocitu, automatickej refrakcie. Vyšetrenie sa vykonáva vždy po „rozkvapkaní“.

   

  ECHO (echokardiografia)

  • Ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev s vyhodnotením nálezu. Vyšetrenie je súčasťou Preventívneho programu PLUS a vykonáva sa každému mužovi nad 45 rokov a každej žene nad 50 rokov.

   

  Test na okultné krvácanie v stolici - FOBT test

  • Vykonáva sa klientom mladším ako 50 rokov. Význam testu je najmä v tom, že dokáže odhaliť začínajúci kolorektálny karcinóm v čase, kedy nemáte žiadne problémy, kvôli ktorým by ste inak išli za lekárom. Vykonáva sa tak, že klient po objednaní sa na preventívnu prehliadku, obdrží poštou FOBT test s inštrukciami na aplikáciu a následne vzorku podľa inštrukcií na vyhodnotenie. Následne obdrží poštou výsledok z tohto testu.

   

   Záverečná správa z preventívnej prehliadky a dodatočná konzultácia

  • Záverečná správa z preventívnej prehliadky obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu. V prípade záujmu klienta, je možná dodatočná osobná alebo telefonická konzultácia výsledkov záverečnej správy u lekára spoločnosti TeamPrevent Santé a to do troch mesiacov od absolvovania preventívnej prehliadky. 
   

  Doplnkové vyšetrenia na základe odporúčania lekára-internistu

  Na základe lekára-internistu sa v prípade potreby vykonajú aj nasledovné vyšetrenia:

   

  Ergometrické vyšetrenie

  • Záťažové EKG sa vykonáva len na základe indikácie lekára – internistu

  RTG pľúc a Spirometria

  • RTG pľúc, ako prevencia rakoviny pľúc. Potrebu vyšetrenia určí lekár – internista v závislosti od prítomnosti rizikových faktorov, veku pacienta a času, ktorý uplynul od predošlého RDG vyšetrenia.

  Rektosigmoidoskopické vyšetrenie

  • Vyšetrenie dostupného dolného úseku hrubého čreva so zameraním na polypy, nádory a iné zmeny. Vyšetrenie sa vykonáva u klientov nad 50 rokov, v prípade, kde indikácia vyplynie z anamnézy alebo z klinického vyšetrenia sa vykoná aj u klientov mladších ako 50 rokov (vždy po špeciálnej príprave - v dohodnutom termíne).

   

   

   

  Žiadosť o cenovú ponuku

  Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

  ponuky na naše služby

   
   

  Kontakt na obchodné oddelenie

   

  +421 244441 029

  voľba 3

  e-mail