Preventívny program pre dospelých "Muž"

Interné vyšetrenie

 • Anamnéza: údaje o minulom i súčasnom zdravotnom stave, prekonaných operáciách, úrazoch, zdravotnom stave príbuzných, cielené otázky zamerané na dedičné a onkologické ochorenia.
 • Antropometrické vyšetrenie: Výška, hmotnosť, výpočet Body Mass Indexu (depistáž ochorení súvisiacich s obezitou) a posúdenie stavu výživy.
 • Interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, meranie krvného tlaku a pulzu.

 

Elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) + popis

 • Vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie srdcovo - cievnych ochorení.

 

Laboratórne vyšetrenia

 • Krvný rozbor: Sedimentácia erytrocytov, kompletný krvný obraz, glykémia, cholesterol, triglyceridy, bilirubín, ALT, GMT, odpad vápnika v moči, vyšetrenie moču chemicky, onkomarker PSA.

 

Sonografické vyšetrenie

 • Sonografické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej – pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina. Sonografické vyšetrenie obličiek, močového mechúra.

 

RTG pľúc a Spirometria

 • RTG pľúc, ako prevencia rakoviny pľúc. Potrebu vyšetrenia určí lekár – internista v závislosti od prítomnosti rizikových faktorov, veku pacienta a času, ktorý uplynul od predošlého RDG vyšetrenia.
 • Spirometria je vyšetrenie dychovej kapacity pľúc a odhalenie možných skrytých ochorení pľúc.

 

ECHO (echokardiografia)

 • Ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev s vyhodnotením nálezu.

 

Ergometrické vyšetrenie

 • Záťažové EKG.

 

ORL/nosno-ušno-krčné/ vyšetrenie, audiometria

 • Vyšetrenie odhaľujúce nedoslýchavosť, skryté zápaly a včasné nádory dutiny ústnej, jazyka, nosohltanu a hlasiviek.

 

Komplexné vyšetrenie zrakového aparátu

 • Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, očného pozadia, farbocitu, automatickej refrakcie.

 

Test na okultné krvácanie v stolici - FOBT test

 • Význam testu je najmä v tom, že dokáže odhaliť začínajúci kolorektálny karcinóm v čase, kedy nemáte žiadne problémy, kvôli ktorým by ste inak išli za lekárom.

 

Urologické vyšetrenie

 • Vyšetrenie pre mužov pozostávajúce z anamnézy, klinického vyšetrenia, vyšetrenia moču chemicky, močového sedimentu mikroskopicky, vyšetrenia močových a pohlavných orgánov a palpačného vyšetrenia prostaty s dokumentáciou a vyhodnotením nálezu.

 

Denzitometrické vyšetrenie

 • Meranie hustoty kostnej hmoty

 

Ortopedické/neurologické/kožné vyšetrenie - alternatívne

 

Záverečná správa z preventívnej prehliadky a dodatočná konzultácia

 • Záverečná správa z preventívnej prehliadky obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu. V prípade záujmu klienta, je možná dodatočná osobná alebo telefonická konzultácia výsledkov záverečnej správy u lekára spoločnosti TeamPrevent Sané a to do troch mesiacov od absolvovania preventívnej prehliadky
 

Preventívny program pre dospelých "Žena"

Interné vyšetrenie

 • Anamnéza: údaje o minulom i súčasnom zdravotnom stave, prekonaných operáciách, úrazoch, zdravotnom stave príbuzných, cielené otázky zamerané na dedičné a onkologické ochorenia.
 • Antropometrické vyšetrenie: Výška, hmotnosť, výpočet Body Mass Indexu (depistáž ochorení súvisiacich s obezitou) a posúdenie stavu výživy.
 • Interné vyšetrenie jednotlivých orgánov poklepom, pohmatom a posluchom, vyšetrenie konečníka, meranie krvného tlaku a pulzu.

 

Elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) + popis

 • Vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie srdcovo - cievnych ochorení.

 

Laboratórne vyšetrenia

 • Krvný rozbor: Sedimentácia erytrocytov, kompletný krvný obraz, glykémia, cholesterol, triglyceridy, bilirubín, ALT, GMT, odpad vápnika v moči, vyšetrenie moču chemicky, onkomarker PSA.

 

Sonografické vyšetrenie

 • Sonografické vyšetrenie orgánov dutiny brušnej – pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas, slezina. Sonografické vyšetrenie obličiek, močového mechúra.

 

RTG pľúc a Spirometria

 • RTG pľúc, ako prevencia rakoviny pľúc. Potrebu vyšetrenia určí lekár – internista v závislosti od prítomnosti rizikových faktorov, veku pacienta a času, ktorý uplynul od predošlého RDG vyšetrenia.
 • Spirometria je vyšetrenie dychovej kapacity pľúc a odhalenie možných skrytých ochorení pľúc.

 

ECHO (echokardiografia)

 • Ultrazvukové vyšetrenie srdca a veľkých ciev s vyhodnotením nálezu.

 

ORL/nosno-ušno-krčné/ vyšetrenie, audiometria

 • Vyšetrenie odhaľujúce nedoslýchavosť, skryté zápaly a včasné nádory dutiny ústnej, jazyka, nosohltanu a hlasiviek.

 

Komplexné vyšetrenie zrakového aparátu

 • Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, očného pozadia, farbocitu, automatickej refrakcie.

 

Test na okultné krvácanie v stolici - FOBT test

 • Význam testu je najmä v tom, že dokáže odhaliť začínajúci kolorektálny karcinóm v čase, kedy nemáte žiadne problémy, kvôli ktorým by ste inak išli za lekárom.

 

Gynekologické vyšetrenie 

 • komplexné gynekologické vyšetrenie s odobratím onkocytologického steru a palpačné vyšetrenie prsníkov a podpazušia

 

Sonografické vyšetrenie prsníkov

 • U žien nad 40 rokov sonografické vyšetrenie prsníkov.

 

Mamografia/sonografia štítnej žľazy - alternatívne

 

Ortopedické/neurologické /kožné vyšetrenie - alternatívne

 

Záverečná správa z preventívnej prehliadky a dodatočná konzultácia

 • Záverečná správa z preventívnej prehliadky obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu. V prípade záujmu klienta, je možná dodatočná osobná alebo telefonická konzultácia výsledkov záverečnej správy u lekára spoločnosti TeamPrevent Santé a to do troch mesiacov od absolvovania preventívnej prehliadky

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail