Zmyslové skupiny Železnice

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy
a dopravy na dráhe

Spoločnosť TeamPrevent Santé s.r.o. je oprávnená na základe poverenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 10236/2019/SŽDD/12457 vykonávať posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe pre pracovné činnosti podľa požiadaviek na všetky zmyslové skupiny.

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail