Call Centrum

Call centrum TeamPrevent Santé - objednávanie na lekárske prehliadky a školenia BOZP

Na organizáciu zdravotnej starostlivosti, preventívnych lekárskych prehliadok a služieb v oblasti BOZP spoločnosť TeamPrevent Santé využíva vlastné Call Centrum, ktoré bolo zriadené výlučne pre tento účel. Na organizovanie zdravotnej starostlivosti, preventívnych lekárskych prehliadok a služieb v oblasti BOZP operátori Call Centra využívajú informačný systém WORK–FLOW. Táto nezastupiteľná organizačná súčasť systému umožňuje klientom najjednoduchší prístup ku všetkým službám prakticky jedným telefonátom. Operátori sa starajú o trvalý prístup ku všetkým službám a ich hladký priebeh.

 

Call centrum poskytuje spolu so systémom WORK–FLOW služby organizácie:

  • Zdravotnej starostlivosti
  • Lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci
  • Základných školení BOZP a PO
  • Iných špecializovaných školení: Školenie prvej pomoci | Školenie referentských vozidiel | Motorové vozíky | Zdvíhacie zariadenia | Tlakové zariadenia | Plynové zariadenia | Elektrické zariadenia.

Prostredníctvom týchto dvoch nástrojov vieme zabezpečiť pre klientov presný termín vyšetrenia v rámci celej Slovenskej republiky, školiteľa na pracovisko, informačnú podporu prostredníctvom generovaných e – mailov a SMS správ,  prípravu komplexnej dokumentácie, ktorá je potrebná na absolvovanie lekárskej prehliadky a školenia. Súčasťou organizácie je sledovanie periodicity lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci, základných školení BOZP a iných špecializovaných školení.

Otváracie hodiny

Pondelok 7:00 - 16:00
Utorok 7:00 - 16:00
Streda 7:00 - 16:00
Štvrtok 7:00 - 16:00
Piatok 7:00 - 16:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Kontaktné informácie

Linka - Call centrum

(objednávanie preventívnych prehliadok PZS a BOZP školení)

 

+421 373222 222

 

E-mail

zamestnanci@teamprevent.com