Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci

Komplexná organizácia zdravotnej starostlivosti obsahuje nasledovné činnosti:

    • Plánovanie a organizácia preventívnych prehliadok v zmluvnej siete lekárov TeamPrevent Santé
    • Objednávanie preventívnych prehliadok na presne stanovený termín

  • Evidencia lekárskych prehliadok v štatistikách systému WORK – FLOW. Štatistiky sú generované podľa lokality klienta, vyšetrujúceho lekára, obdobia, konkrétnych typov vyšetrení alebo odborností lekárov
  • Systém WORK – FLOW „sleduje“ periodicitu lekárskych prehliadok. Na základe pripomienky zo systému operátor Call Centra kontaktuje (telefonicky, e – mailom) klienta, aby si s ním dohodol ďalší termín lekárskej prehliadky
  • Automatizované zasielanie vyplnených lekárskych posudkov na e-mail klienta, alebo priamo vyšetrujúcemu lekárovi podľa aktuálne platnej legislatívy. V posudku sú doplnené kompletné údaje o zamestnancovi, zamestnávateľovi, zdravotné riziká a príslušné osobitné predpisy
  • Notifikácia formou generovaných e-mailov s presnými inštrukciami o plánovanej lekárskej prehliadke (meno lekára, termín prehliadky, druh prehliadky, informácia o lekárskych posudkoch, kontaktné údaje, mapa k zdravotníckemu zariadeniu, fotografia zdravotníckeho zariadenia, rozsah lekárskej prehliadky v samostatnom súbore, ...)
  • Notifikácia formou generovaných e-mailov v Anglickom jazyku
  • Notifikácia formu SMS správ (len v prípade záujmu, pri naplánovaní lekárskej prehliadky, ako aj 1 deň pred uskutočnením PLP).

Kontaktné informácie

Linka - Call centrum

(objednávanie preventívnych prehliadok PZS a BOZP školení)

 

+421 373222 222

 

E-mail

zamestnanci@teamprevent.com