Školenia BOZP, OPP a iné školenia

Komplexná organizácia školení BOZP, OPP a iných školení obsahuje nasledovné činnosti:

  • Plánovanie a organizácia školení BOZP a iných školení na pracovisku klienta
  • Objednanie školiteľa na pracovisko klienta
  • Evidencia všetkých školení v štatistikách systému WORK – FLOW. Štatistiky sú generované podľa klienta, školiteľa, obdobia, a konkrétnych školení
  • Systém WORK – FLOW „sleduje“ periodicitu školení BOZP a iných špecializovaných školení. Na základe pripomienky zo systému operátor Call Centra kontaktuje (telefonicky, e – mailom) klienta, aby si s ním dohodol ďalší termín školenia
  • Notifikácia formou generovaných e-mailov s presnými inštrukciami ku školeniu (meno školiteľa, miesto školenia, termín školenia, druh školenia, kontaktné údaje)
  • Notifikácia formou generovaných e-mailov v Anglickom jazyku
  • Notifikácia formu SMS správ (len v prípade záujmu, pri naplánovaní školenia, ako aj 1 deň pred uskutočnením školenia)

Kontaktné informácie

Linka - Call centrum

(objednávanie preventívnych prehliadok PZS a BOZP školení)

 

+421 373222 222

 

E-mail

zamestnanci@teamprevent.com