Firemná zóna

Firemná zóna TeamPrevent Santé je online aplikácia, ktorú dávame k dispozícií každému firemnému klientovi (PZS, BOZP, OPP). Firemná zóna je špecializovaná na evidenciu a sledovanie periodicity lekárskych prehliadok, základných školení BOZP a OPP, špecializovaných školení (motorové vozíky, práca vo výškach, ...) a objednávanie na lekárske prehliadky a školenia. Samozrejmosťou je evidencia dokumentácie PZS, BOZP a OPP, export údajov zo systému a iné. Aplikáciu poskytujeme klientovi prostredníctvom štandardného internetového prehliadača.

 

Popis užívateľských funkcií firemnej zóny

Poradenstvo

Zákaznícka linka

+421 244441 029


Call centrum (objednávanie preventívnych prehliadok PZS a BOZP školení)

+421 373222 222