STN EN ISO 9001:2015

TeamPrevent Santé s.r.o. vlastní certifikát systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2015 pre predmet činnosti:

 

  • pracovná zdravotná služba
  • vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci 
  • zabezpečovanie všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti
  • bezpečnostnotechnická služba a ochrana zdravia pred požiarmi

 

Tento certifikát je nielen symbolom serióznosti a stability voči našim klientom a obchodným partnerom, ale aj záväzkom do budúcnosti pre našu spoločnosť v neustálom zlepšovaní sa v nami poskytovaných službách.

Poradenstvo

Zákaznícka linka

+421 244441 029


Call centrum (objednávanie preventívnych prehliadok PZS a BOZP školení)

+421 373222 222