Zmluvná sieť lekárov a zdravotníckych zariadení

Spoločnosť TeamPrevent Santé má štatút neštátneho zdravotníckeho zariadenia a zároveň zabezpečuje služby v oblasti starostlivosti o zdravie v súkromnej zdravotníckej sieti pôsobiacej na území celej Slovenskej republiky. Má 8 kmeňových prevádzok v Bratislave (2 x ), v Nitre (2 x), v Žiline, v Liptovskom Mikuláši, v Trnave a v Košiciach. Okrem toho spolupracuje s viac ako 450 zmluvnými lekármi a zdravotníckymi zariadeniami vo viac ako 100 lokalitách po celej Slovenskej republike.

 

Mapa zmluvnej siete lekárov a zdravotníckych zariadení

Podrobný rozpis lokalít zmluvnej siete TeamPrevent Santé

 

Ako súčasť pracovnej zdravotnej služby poskytujeme našim klientom služby:

 • Pracovných, resp. všeobecných lekárov
 • Oftalmológov (očný lekár)
 • Otorinolaryngológov (ORL lekár)
 • Pneumológov (pľúcny lekár)
 • Psychológov
 • iných odborných lekárov podľa potreby

 

TeamPrevent Santé okrem súkromných lekárov spolupracuje s niekoľkými renomovanými nemocnicami a poliklinikami po celej Slovenskej republike, napr.:

 • Ružinovská poliklinika, a.s. – Bratislava
 • Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. – Bratislava
 • Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku – Bratislava
 • Neštátne zdravotnícke zariadenie Krankas s. r. o. – Žilina
 • Poliklinika ŽILPO – Žilina
 • Železničná poliklinika Zvolen – Novapharm, s. r. o.
 • Nemocnica Šaca – Košice
 • Železničná nemocnica s poliklinikou – Košice
 • Poliklinika ERGOMED – Košice
 • Poliklinika TERASA – Košice
 • Letecká vojenská nemocnica – Košice
 • Všeobecná nemocnica s poliklinikou – Lučenec
 • Všeobecná nemocnica s poliklinikou – Michalovce
 • Nemocnica s poliklinikou – Nové Mesto nad Váhom n.o.
 • Vranovská nemocnica n.o. – Vranov nad Topľou
 • Medicentrum s.r.o. – Bytča
 • Hornooravská nemocnica s poliklinikou – Trstená
 • Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra – Kežmarok
 • UNIKLINIKA KARDINÁLA KORCA – Prievidza
 • Poliklinika JUH (Falck) – Trenčín
 • Nemocnica s poliklinikou – Skalica
 • Nemocnica s poliklinikou – Brezno
 • Nemocnica s poliklinikou – Dunajská Streda.

 

 

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby