Ambulancia pracovného lekára Liptovský Mikuláš

Ambulancia pracovného lekára TeamPrevent Santé Liptovský Mikuláš sa nachádza v novo zrekonštruovaných priestoroch na prvom poschodí obchodného domu Safír na Garbiarskej ulici v Liptovskom Mikuláši.

 

V rámci ambulancie zabezpečujeme okrem štandardných prehliadok aj rozšírené vyšetrenia ako sú: EKG vyšetrenie, laboratórne odbery, spirometria, audiometria a očné vyšetrenie pomocou špecializovaného prístroja VISIOLITE. Ďalšie odborné vyšetrenia zabezpečujeme prostredníctvom zmluvných odborných ambulancií. 

 

Klienti sú na lekárske prehliadky objednávaní na presne stanovený termín. Čas strávený medzi jednotlivými vyšetreniami môžu klienti stráviť vo vkusne zariadenej čakárni, kde sa majú možnosť občerstviť vodou, prípadne kávou.

 

Adresa:

TeamPrevent Santé s.r.o.

Garbiarska 4417

031 01 Liptovský Mikuláš

Poradenstvo

Zákaznícka linka

+421 244441 029


Call centrum (objednávanie preventívnych prehliadok PZS a BOZP školení)

+421 373222 222