Ružinovská poliklinika Bratislava 

Ružinovská 10, 820 07  Bratislava

TeamPrevent Santé sídli v budove Ružinovskej polikliniky v Bratislave. Širokú škálu odborných lekárov, v rámci zdravotnej starostlivosti, má klient priamo pod „jednou strechou“.

 

V rámci pracovnej zdravotnej služby zabezpečuje dohľad nad zdravotným stavom zamestnancov. Preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci pre zamestnancov klienta vykonávajú naši a zmluvní lekári so špecializáciou v špecializačných odboroch:

 

• Pracovné lekárstvo

• Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

• Všeobecné lekárstvo

• Oftalmológia

• Otorinolaryngológia

• Psychológia

 

Preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci pre zamestnancov vykonávajúcich profesie, ktoré sú zaradené do 3. a 4. kategórie pracovných činností, môže vykonávať výhradne lekár v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo , klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia.

 

Poradenstvo

Zákaznícka linka

+421 244441 029


Call centrum (objednávanie preventívnych prehliadok PZS a BOZP školení)

+421 373222 222