Chirurgická ambulancia

V rámci chirurgickej ambulancie pre dospelých zabezpečujeme:

 • diagnostickú, liečebnú a konziliárnu činnosť
 • v akútnom prípade prijatie pacienta na príslušné lôžkové chirurgické oddelenie
 • prevenciu včasným zistením onkologických ochorení
 • kvalifikovanú prvú pomoc pri ťažkých život ohrozujúcich úrazoch
 • spoluprácu s ostatnými odbornými ambulanciami
 • posúdenie práceneschopnosti v rámci chirurgického odboru
 • vykonávanie menších operačných zákrokov

 

V rámci chirurgickej ambulancie pre deti a dorast zabezpečujeme:

 • odbornú diagnostiku a liečbu chirurgických chorôb a úrazov
 • odbornú diagnostiku a liečbu vývojových ochorení chirurgického charakteru
 • odstránenie menších tumorov
 • odstránenie kožných útvarov
 • vykonávanie menších operačných zákrokov
 • vykonávanie menších plastických zákrokov

 

 

Poradenstvo

Zákaznícka linka

+421 244441 029


Call centrum (objednávanie preventívnych prehliadok PZS a BOZP školení)

+421 373222 222