Údaje o firme

Sídlo spoločnosti:

TeamPrevent Santé s.r.o.

Ružinovská 10

820 07 Bratislava

Slovenská republika

 

Tel:  +421 244441029
Fax: +421 253631090

 

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Zápis do obchodného registra:

Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 36804/B

 

Identifikačné a daňové údaje:

IČO: 35 945 249, DIČ: 2022029526, IČ DPH: SK 2022029526,

 

Bankové údaje:

Slovenská sporiteľňa a.s. , číslo účtu: 233982797/0900

IBAN: SK66 0900 0000 0002 3398 2797

 

Výročná správa spoločnosti:

Slovenská verzia

Anglická verzia